Facebook

Fix Lỗi Không thể copy/paste qua Remote Desktop trên VPS

Fix Lỗi Không thể copy/paste qua Remote Desktop trên VPS

Nếu bạn thường xuyên Remote Desktop qua VPS Windows, thỉnh thoảng có thể gặp lỗi không copy/paste qua Remote Desktop trên VPS hoặc không copy được file từ clipboard được gây khó khăn cho công việc của bạn, sau đây tin tức 24h xin hướng dẫn bạn cách khắc phục …

Read More »

Khắc phục lỗi không nhận được Email xác nhận của facebook Yahoo, Gmail

Hướng dẫn Khắc phục lỗi không nhận được Email xác nhận của facebook Yahoo, Gmail là lỗi thường xuyên gặp phải khi facebook thường xuyên cập nhật các tính năng bảo mật facebook khi tài khoản đổi pass, đăng nhập ở vị trí lạ để đảm bảo an toàn cho …

Read More »